Historie

Her er sommersol nok,

Her er sædejord nok,

Bare vi, bare vi, havde kærlighed nok.

Ja, med kærligheden som levende hegn være så dette hus indviet til brug for alle gode kræfter.

Lære Eriksens

Indvielsestale, 23. September 1928

Byens Første Forsamlingshus
En forsamlingshus er en lokalt andels- eller foreningsejet fælleshus, der af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse udlejes til mangfoldige formål, gennem generationer et karakteristisk elemnt i dansk landbokultur.

I Hornborg blev det første forsamlingshus bygget i 1888. Hermed var beboerne i Hornborg blandt de første, som byggede et forsamlingshus.

At der har været brug for, og at der har været meget liv i forsamlingshuset, vidner protokollerne om; og at befolkningen stod bag fortæller tegningslisterne.

Det første hus var ikke stort, rødstens og med tagpap (eller skifer), og derforuden var der lavt til loftet.

1926 -1929
På et tidspunkt 1926-27 begynder man at tale om at bygge et nyt og større, da de unge med stadig større vægt fremhæver, at det gamle er for trangt.

At det har skabt diskussion, er der ingen tvivl om; alene spørgsmålet om beliggenhed var et stridsemne.

Haurumboerne ville have det til at ligge på Haurumsiden af landevejen, mens andre ville have det til at ligge på P. Bies grund ved byens hjørne.

Der blev holdt flere generalforsamlinger herom, og på den afgørende vedtoges det med 82 stemmer mod 80, at lægge det ved landevejen.

Der indløb imidlertid en klage over for sen indkaldelse til generalforsamling. En ny blev indkaldt, og da P. Bie nu var kommet med et bedre tilbud, endte afstemningen med, at man valgte P. Bies grund.

Huset blev bygget i 1928 og på byens hjørne, den bedste plads i byen. Beboerne i Haurum byggede deres eget forsamlingshus, som nu forlængst er nedlagt. På Østermarken og Gammelmarken holdt man i begyndelsens sine fester rundt om på gårdene eller i lejede telte.

På generalforsamlingen den 23-2-1929 blev det oplyst om byggeregnskabet, der nu var afsluttet, at det havde kostet i alt 28.688,60 kr. at opføre det nye forsamlingshus.

Bygmesteren var arkitekt Jensen, Horsens. Hans honorar kender vi Ikke, men vi ved, hvad de forskellige håndværkere skulle have , og det er listet nedenfor. Hertil skal der regnes med penge til materialer og grundens pris.

Snedker Thyge Christensen 1890 kr.
Blikkenslager Thomsen, Hornsyld 268 kr.
Snedker Vilhelm Steffensen, Åle 2850 kr.
Muremester Aksel Nielsen og
Muremester Ingvar Hansen Klovborg 4150 kr.
Maler P. Nielsen Hornborg 1050 kr.

Fest Liv i Forsamlingshus
Forsamlingshuset har traditionelt stået for mange af byens fests.

Juletræsfest var en del af forsamlinghus siden det første forsamlingshus i 1888. Vi hold gang i tradition når vi sættes juletræ op udenfor huset og sange julen i.

Fastelavnsfest var også en af det første slags fest til hold i huset. Festen startede altid om eftermiddagen, med at slå katten af tønden, for børnene. Der har været præmier til Kattekongen og Dronningen, samt til den bedst udklædt. Om aftenen var der fest for den modne generation. I den forbindelse har der på et tidspunkt været tilknyttet karneval, hvor maskerne faldt kl. 9 om aften.

Sportsfest hvad holdt siden 1943, og har vær til og fra siden.

To af det andre gamle og ikke videreført fests der blev afholdt i huset hvar Høstfesten og Dilettante.

Byen og Forsamlingshus arbejder sammen for at sætte livet i nogle af de ældre traditioner og det glæder os til fremtiden

Foreninger I Huset

Gennem årene har vores forsamlingshus været brugt til en lang række formål, fra gymnastik til dilettant og en lang liste af forskellige foreninger.

Nu er forsamlingshuset mest brugt til arrangementer fra både lokalråd og forsamlingshusets bestyrelse, samt private fester.
Her er et kig tilbage til de forskellige foreninger og arrangementer, der engang holdt plads i vores forsamlingshus.

Er der noget du kan tænke på, der burde komme tilbage?

 • Husmandsforeninger
 • Landbrugernes Sammenslutning
 • Brugsforeningen Generalforsamlings
 • Kvindeforeningen
 • Menighedsrådet Valg
 • Gymnastikopvisning
 • Flemming Mejeri Generalforsamling
 • Danseskole
 • Vandværksmøde
 • Folketingsvalg
 • Bagerkursus
 • Flemming Boldklub
 • Legestueaften
 • Æggesalgsforeningen
 • Sykursus
 • Kvægavlsforeningen
 • Forskellig møder til Byens Brug
 • Grundlovsafstemning
 • Brændselsudvalg
 • Bogsamling
 • Folkedans
 • Badminton
 • Rejsefilm
 • Foreningen af unge landmænd