Leje af Huset

Kontakt

Til lejerne af huset

  • Køkkenet afleveres rengjort med alt benyttet køkkeninventar renvasket og sat på plads.
  • Gulvet i køkken og anretterkøkken vaskes.
  • Opvaskemaskinen tømmes for evt. madrester.
  • Køleskabe og fryser tømmes.
  • Toiletterne skal afleveres ryddet og rengjort og gulvene vaskes. Papirkurve og damespande skal tømmes.
  • Se venligst efter om alle vandhaner er slukket.
  • Bordene i salene skal vaskes af, stolene sættes op og gulvene fejes, så den obligatoriske rengøring kan finde sted.
  • Såfremt der er spildt noget på gulvet som er beskidt/klistret bedes I vaske det med rent vand.
  • Er ovennævnte ikke i orden, betales der for ekstra rengøring.
  • Er der flyttet stole/borde til andre lokaler, skal de stilles på plads igen, inden huset forlades.
  • Det er IKKE tilladt at smide glas, flasker samt dåser i affaldscontaineren.

  Lejer bedes selv medbringe :

  • Toiletpapir, Håndsæbe, Håndklæder, Affaldsposer/-sække, Viskestykker, Karklude.
  • Evt. Kokkekniv til udskæring af stege og lign.
  • Duge samt Bordpynt.
  • Staniol / Husholdningsfilm til evt. overskydende mad.

  Ordensregler

   • Udlejning af Hornborg Forsamlingshus kan kun ske til personer, der er fyldt 21 år, og vi forbeholder os retten til ikke at udleje huset til ungdomsfester.
   • Lejemålet strækker sig over 1 døgn eller efter nærmere aftale.
   • Af hensyn til Forsamlingshusets naboer SKAL vinduer og døre holdes lukket efter kl. 22.
   • Der MÅ IKKE overnattes i Forsamlingshuset.
   • Det er IKKE tilladt at ryge i Forsamlingshuset.
   • Lejeren er ansvarlig for Forsamlingshuset, og hæfter for evt. beskadigelser på bygningerne og inventaret i tidsrummet for lejemålet. Huset skal forlades som det modtages.
   • I tilfælde af mislighold tilbageholdes det resterende af depositum. Evt. yderligere erstatningskrav kan forekomme, hvis depositum ikke dækker udgifterne til udbedring af div. skader.
   • Myndighederne stiller strenge krav til brandsikkerheden. Flugtveje og gange må ikke blokeres eller bruges til opbevaring.
   • Oplagring af varer i Forsamlingshuset er for lejerens egen regning og risiko.
   • Den underskrevne lejeaftale returneres til udlejer senest 14 dage efter modtagelse. Det fulde lejebeløb betales senest 14 dage efter lejeaftalen er modtaget.
   • Vedr. udlevering samt returnering af nøgler, vil der inden lejemålets begyndelse blive lavet nærmere aftale med enten udlejer eller en anden person fra Forsamlingshusets bestyrelse.

   Festlokaler, Festlokal, Forsalmingshus, Leje af forsamlingshus, selskabslokal, selskalokaler, fest udlejning, leja af lokaler, hornborg, rask mølle, flemming, korning, uldum, hedensted, løsning, ølholm, brædstrup, give, vejle, horsens, nørre snede, hvirring, bøgballe, lindved, lund.
   8762, 8700, 8600, 8300, 7100, 7300