Kontakt

2 + 15 =

Lejeperioden er fra kl. 10.00 på lejedagen, til kl. 10.00 dagen efter. Depositum indbetales, når lejeren modtager den underskrevne lejeaftale.

Depositum er 1000kr

Til lejerne af huset

• Køkkenet afleveres rengjort med alt benyttet køkkeninventar renvasket og sat på plads.
• Gulvet i køkken og anretterkøkken vaskes.
• Opvaskemaskinen tømmes for evt. madrester og gøres rent.
• Køleskabe og fryser tømmes og slukkes.
• Toiletterne skal afleveres ryddet og rengjort og gulvene vaskes. Papirkurve og damespande skal tømmes.
• Se venligst efter om alle vandhaner er slukket.
• Bordene i salene skal vaskes af, stolene skal stables og gulvet skal vaskes med Junckers gulvsæbe som står i køkkenet.
• Er ovennævnte ikke i orden, betales depositum eller dele af dette ikke tilbage.
• Det er IKKE tilladt at smide glas, flasker samt dåser eller storskrald i affaldscontaineren.

Lejer bedes selv medbringe :

• Toiletpapir, Håndsæbe, Håndklæder, Affaldsposer/-sække, Viskestykker, Karklude.
• Evt. Kokkekniv til udskæring af stege og lign.
• Duge samt Bordpynt.
• Staniol / Husholdningsfilm til evt. overskydende mad.

Ordensregler

 • Udlejning af forsamlingshuset kan ske til personer, der er fyldt 21 år, og som ved sin underskrift på lejeaftalen står inde for denne.
 • Lejemålet strækker sig over 1 døgn eller efter nærmere aftale.
 • Af hensyn til Forsamlingshusets naboer SKAL vinduer og døre holdes lukket efter kl. 24.
 • Der MÅ IKKE overnattes i forsamlingshuset.
 • Lejeren er ansvarlig for forsamlingshuset og hæfter for evt. beskadigelser på bygningerne og inventaret i tidsrummet for lejemålet. Huset skal forlades som det modtages.
 • Er der flyttet stole/borde til andre lokaler, skal de stilles på plads igen, inden huset forlades.
 • I tilfælde af mislighold tilbageholdes det resterende af depositum, når udgifterne er dækket/betalt. Evt. erstatningskrav kan forekomme, hvis depositum ikke er nok.
 • Myndighederne stiller strenge krav til brandsikkerheden. Der må intet ændres i brandværnsinstallationerne. Der skal være frie flugtveje til alle markerede udgange. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere, opstablinger eller andet af hvad art det måtte være.
 • Oplagring af varer i forsamlingshuset i det tidsrum lejeaftalen løber, er for lejerens egen regning og risiko.
 • Lejebeløbet og for let slutrengøring hvilket i flg. lejeaftale betales ved udlevering af nøglen.
 • Nøglen afleveres efter lejemålets ophør efter nærmere aftale. Forsamlingshuset tilbagebetaler depositum helt eller delvist, så snart evt. udgifter kendes efter festen.

Festlokaler, Festlokal, Forsalmingshus, Leje af forsamlingshus, selskabslokal, selskalokaler, fest udlejning, leja af lokaler, hornborg, rask mølle, flemming, korning, uldum, hedensted, løsning, ølholm, brædstrup, give, vejle, horsens, nørre snede, hvirring, bøgballe, lindved, lund.
8762, 8700, 8600, 8300, 7100, 7300